OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI8 Ekim 2021

OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) yönetim kurulunun 2021/13 sayı ve 07.10.2021 tarihli kararı gereği 23.10.2021 günü saat 13:00’te […]

Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) yönetim kurulunun 2021/13 sayı ve 07.10.2021 tarihli kararı gereği 23.10.2021 günü saat 13:00’te Vakıf merkezinde planlanan Mütevelli heyet olağan toplantısı aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 30.10.2021 günü aynı saatte aynı yerde yapılacaktır.

 

 

Gündem:

1-Yoklama ve Divan heyeti seçimi

2-Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet raporu, bilançosu, gelir tablosunun görüşülmesi ve ibrası

3-2020 yılı Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibrası

4-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve 2022 yılı için yönetim kuruluna tahmini bütçe yetkisi verilmesi.

5-Dilek ve temenniler