Evanjelizm ve Hıristiyan Siyonistler Konuşuldu20 Eylül 2018

Evanjelizm ve Hıristiyan Siyonistler Konuşuldu

HİKAV Cumartesi Buluşmalarında bu hafta, Şinasi Gündüz tarafından verilen bir seminerle “Evanjelizm ve Hıristiyan Siyonistler” konusu ele alındı. Evanjelizmin tarihsel […]

HİKAV Cumartesi Buluşmalarında bu hafta, Şinasi Gündüz tarafından verilen bir seminerle “Evanjelizm ve Hıristiyan Siyonistler” konusu ele alındı. Evanjelizmin tarihsel gelişiminden bahseden Gündüz, seminerinde özellikle son dönemlerde gündem oluşturan Amerika merkezli evanjelik hareket üzerinde durdu. ABD’de evanjelizmin sıradan bir dini akım olmadığını, Amerikanizm şeklinde tanımlanabilecek bir ideolojik yapının ifadesi olduğunu vurguladı.

18. yy’dan bu yana etkili olan evanjelizmin, özellikle 20. yy’ın son çeyreğinden itibaren ABD siyasetinde belirleyici bir role büründüğünü ve Jimmy Carter’dan Ronald Reagan’a ve baba ve oğul Bush’lara kadar birçok başkan çıkardığını ifade etti. Amerika’nın “Tanrı’nın seçilmişleri ülkesi”, Amerikalıların ise “Tanrı halkı” olduğu yönündeki bir algının Amerikanizm ideolojisi doğrultusunda Evanjeliklerin temel felsefesini oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca yeniden doğuşçu Hıristiyanlığa dayalı bir din anlayışının, Mesih’in ikinci gelişine odaklanmış bir Mesihcilik ve Binyılcılık beklentisinin, dini anlama konusunda yalnızca kutsal kitabın otoritesine vurgu yapmanın ve yoğun misyonerlik faaliyetlerinde bulunmanın da evanjeliklerin temel özellikleri arasında yer aldığının altını çizdi. Bundan başka evanjeliklerin, kendi inançları doğrultusunda siyonizme ve işgalci İsrail’e destek vermeyi bir görev olarak addettiklerini, İslam’ı ve Müslümanları kendi ideolojilerine ve din anlayışlarına en büyük engel ve tehdit unsuru olarak gördüklerini belirterek, içinde yaşadığımız coğrafyaya yönelik siyasetlerini ve aktivitelerini islamofobi ve siyonizme destek çerçevesinde şekillendirdiklerini vurguladı.