Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey22 Mart 2021

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özşenel, Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey ekollerinin İslam tarihinde ortaya çıkışını, özelliklerini, temsilcilerini ve bu ekollerle ilgili yapılan çeşitli tartışmaları ele aldı.