Fıkhi Mirasımızın Değeri Üzerine25 Nisan 2021

Prof. Dr. Saffet Köse, “Fıkhi mirasımızın değeri üzerine” başlıklı seminerinde İslam fıkhının önemini, kapsayıcılığını, dinamik yapısını ve günümüz insanına hitap eden yapısını ele alıyor; İslam fıkhına dair kimi çevrelerce dillendirilen modernist ve tarihselci yaklaşımların tutarsızlığını tartışıyor.