Mutezile’nin Kısa Tarihi ve Düşünsel SistemiProf. Dr. Hüseyin HANSU21 Mart 2018

Prof. Dr. Hüseyin Hansu, İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezhep hareketlerinden biri olan Mutezile’yi ortaya çıkaran tarihsel ve kültürel şartları ve bu akımın temel karakteristik özelliklerini ele alan bir seminer verdi.