OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI1 Kasım 2022

OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

Tarih : 01.11.2022 Konu: Olağan mütevelli heyet toplantısı Sayın HİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi, Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) […]

Tarih : 01.11.2022
Konu: Olağan mütevelli heyet toplantısı

Sayın
HİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi,
Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) yönetim kurulunun 2022/11 sayı ve 01.11.2022 tarihli kararı gereği 18.11.2022 günü saat 13:00’te Vakıf merkezinde planlanan Mütevelli heyet olağan toplantısı aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 25.11.2022 günü aynı saatte aynı yerde yapılacaktır. Katılımınız konusunda gereğini rica ederim.

Gündem:

1. Yoklama ve Divan heyeti seçimi
2. Yönetim Kurulu 2021 yılı faaliyet raporu, bilançosu, gelir tablosunun görüşülmesi ve ibrası
3. 2021 yılı Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibrası
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve 2023 yılı için yönetim kuruluna tahmini bütçe yetkisi verilmesi.
5. Dilek ve temenniler