HİKAV Aile Buluşmasında “Bir Değer Olarak Aile” konusu tartışıldı15 Mayıs 2019

HİKAV Aile Buluşmasında “Bir Değer Olarak Aile” konusu tartışıldı

HİKAV’ın vakıf üyelerine ve gönüllülerine yönelik olarak organize ettiği geleneksel Aile Buluşması’nın bu yılki konusu “Bir Değer Olarak Aile” oldu. […]

HİKAV’ın vakıf üyelerine ve gönüllülerine yönelik olarak organize ettiği geleneksel Aile Buluşması’nın bu yılki konusu “Bir Değer Olarak Aile” oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonda konu iki oturum halinde ele alındı. Günümüz aile yapısına yönelik sorunların ve tehditlerin görüşüldüğü birinci oturumda panelistler, modern toplum yapısıyla sosyal medya ve dijital gelişmelerin aile kurumu üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Bu konuda X, Y ve Z kuşağındaki gelişmeler aile bağlamında ele alındı. Müslüman aile yapısını tehdit eden sorunlara dikkat çekildi. İslam’ın temel referanslarında aile konulu ikinci oturumda ise Kur’an-ı Kerim’de ailenin önemi, aile bireyleri arasında olması gereken ilişkiler yanında Hz. Peygamber’in örnek aile yaşantısı üzerinde duruldu. Bu bağlamda ailenin tesisinde ve devamında Kur’an’ın ve Sünnet’in bizlere nasıl bir çerçeve çizdiği anlatıldı.