Modern Çağın Hastalığı: DeizmProf. Dr. Şinasi GÜNDÜZ6 Nisan 2018

Hikav cumartesi buluşmalarında Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ giderek yaygınlaşan deizm üzerine bir sunum yaptı. GÜNDÜZ, sunumunda özellikle müslüman gençleri giderek etkisi altına alan deizmin ne olduğunu, nasıl bir perspektif sunduğunu dinleyicilerle paylaştı.

Dinsiz bir Allah inancı olabilir mi?, Allah inancını pratik ve düşünsel olarak atalete sürükleyen deizmi kabul edebilir miyiz? Gençlerimiz neden deizme ilgi gösteriyor gibi konu ile ilgili birçok soru sunum esnasında tartışıldı.